Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam™

Thư sấm từ Hiệu Trưởng

Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam™ tại địa chỉ hogwarts.vn đang tạm thời đóng cửa để xây lại. Học viện sẽ mở cửa trở lại với nhiều thay đổi trong một toà lâu đài lung linh hơn để chào đón các trò.

Trong thời gian đó, đừng quên hóng Fanpage Muggle của Học viện nhé.

Cám ơn sự ủng hộ của các trò.

Hiệu Trưởng

Ngày 09 tháng Mười Một năm 2014